Depositar


 • Que é «depositar»?
 • Trátase de arquivar unha copia dixital dun traballo de investigación no repositorio institucional da Universidade de Vigo coa finalidade de difundir, conservar e valorar a produción científica da institución. O depósito está formado por tres elementos principais: os datos (metadatos) da obra, o texto completo da obra e a licenza de depósito. Como valor engadido, o depósito serve para introducir no SUXI os méritos da produción científica.

 • Como se deposita un documento?
 • Mediante unha ferramenta de autoarquivo denominada SAI3 que importa os datos de descrición dos documentos de fontes externas (catálogos de bibliotecas, bases de datos, crossRef) e minimiza a necesidade de teclear os datos.

 • Como accedo ao SAI3?
 • En primeiro lugar, entre no repositorio Investigo dende a páxina web da biblioteca e prema en comezar sesión. A continuación, identifíquese coa súa conta de correo electrónico @uvigo.gal e, no menú da esquerda, prema na ligazón «Depositar-Enviar» para acceder á pantalla inicial do SAI3. Se necesita axuda, contacte co persoal da biblioteca enviando un correo electrónico a investigo@uvigo.gal.

 • Que hai que depositar?
 • Aqueles traballos que sexan produto do traballo de investigación do PDI da Universidade de Vigo e que se teñan en conta como méritos da produción científica: artigos, libros, capítulos de libros, relatorios, comunicacións a congresos e teses de doutoramento lidas na Universidade de Vigo.

 • En que formatos?
 • Investigo admite a maioría dos formatos de ficheiro, pero é recomendable o uso de formatos abertos ou estándar que non dependan do software propietario para garantir o acceso a longo prazo e a conservación dixital. Por exemplo, PDF/A para artigos, capítulos, libros etc.

 • Quen debe e pode depositar?
 • O ideal é que sexa o autor ou autora da obra quen realice o depósito. Para iso, debe ter unha conta de correo electrónico co dominio @uvigo.gal que lle permita identificarse para acceder. O Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao deposita as teses de doutoramento pola necesidade de xestionar os períodos de exposición pública e outros trámites relacionados coa lectura das teses.

 • Quen se considera autor ou autora da Universidade de Vigo?
 • SAI3 considera que un investigador ou investigadora pertence á Universidade de Vigo cando figura no SUXI. Se ao realizar o depósito, algún autor ou autora non é recoñecido como membro da Universidade de Vigo, debe contactar coa biblioteca en investigo@uvigo.gal.

 • Podo depositar unha obra escrita con outros autores ou autoras no repositorio?
 • Si, aínda que no caso dunha obra escrita en colaboración (é dicir, cando a autoría corresponda a todos os autores/as da obra) é necesario contar co consentimento de todos eles para depositala. No caso de obras colectivas (as realizadas por varios autores/as baixo a dirección ou coordinación de alguén), considérase que a autoría correspóndelle ao coordinador/a ou director/a, que deberá autorizar o depósito.

 • Que pasa cos dereitos de propiedade intelectual do traballo que se deposita?
 • Se os dereitos de explotación pertencen a unha editorial, antes de realizar o depósito, debe comprobar no acordo de publicación ou no contrato de transferencia de dereitos (CTA) as posibilidades de reutilización e de uso. Se non permite o autoarquivo, debe solicitarlle permiso por escrito ao editor. Moitos editores permiten arquivar a versión postprint (postprint de autor/a ou accepted manuscript), pero non permiten o depósito da versión definitiva do documento tal como foi publicada na revista, libro etc. Por iso, é importante que o persoal investigador conserve os postprint de autor/a para poder depositalos en Investigo. No caso de dúbida, póñase en contacto co persoal da biblioteca enviando un correo electrónico a investigo@uvigo.gal.

 • Unha vez que enviei o meu depósito, onde vai e que lle pasa?
 • O destino final do depósito é o repositorio institucional da Universidade de Vigo, Investigo, a través do cal, realízase a súa difusión e arquivo con fins de preservación. En paralelo, os metadatos incorpóranse a SUXI como méritos de produción científica. A visualización do rexistro no repositorio non é inmediata. Unha vez finalizado o envío, o persoal da biblioteca revisa os metadatos e verifica a viabilidade do depósito tendo en conta os permisos editoriais. Se todo é correcto, aproba o ficheiro e, nese momento, o/a depositante recibe un correo electrónico de confirmación co handle (identificador persistente) asignado ao documento.

 • Por que debo depositar a miña produción científica en Investigo?
 • Ademais de consideracións relativas ao apoio ao movemento do acceso aberto e a mellora da sustentabilidade do sistema de comunicación científica, existe un marco lexislativo que obriga ao depósito dos resultados de investigacións financiadas con fondos públicos, en repositorios de acceso aberto. A Universidade de Vigo conta cunha Política Institucional de Acceso Aberto á Produción Científica que foi aprobada no Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 7 de maio de 2013.